Wiselink tar
nya vägar

Wiselink skapar möten som förändrar dig och ditt ledarskap. Genom att tillföra ny kunskap och slussa in dig i ett spännande och intressant nätverk utmanas dina invanda tankebanor så att du utvecklas som chef och ledare.

När du löser ett medlemskap i Wiselink ingår fyra träffar med externa föreläsare, två luncher, samt två frukostar. Många uppskattar vårt upplägg att vi nu utökar vår verksamhet.

Vi startade i Helsingborg men Wiselink stannar inte där. Vi vet att det finns fler chefer och ledare runt om i Sverige som längtar efter ett sammanhang där man kan ventilera sina frågetecken och vässa sina ledaregenskaper.

Video: Sophia Järnåsen om Wiselink

Wiselink strävar alltid att vara flexibla och anpassningsbara. En stor vikt läggs på att möta olika behov i varje nytt forum som anpassas efter bästa förmåga.

VI BEHÖVER UTMANINGAR FÖR ATT TA OSS FRAMÅT

Alla människor, kulturer och miljöer jag mött i mitt liv har lärt mig vilka krafter som kan skapas och vilken energi som kan uppstå när vi utmanar varandra och riktar kompassen åt samma håll. Ur denna insikt skapades Wiselink, en gemenskap med syfte att driva utveckling hos både människor och företag.

Min nyfikenhet har tagit mig i stort sett jorden runt och gett mig perspektiv och förståelse för att okänt och nytt är en bra väg framåt för att utvecklas.

I dag är tid och uppmärksamhet en hårdvaluta. Därför är det av yttersta vikt för en företagsledning att hålla blicken på rätt sak vid rätt tillfälle. Teknisk utveckling förändrar spelregler och maktstrukturer i rasande takt vilket skapar ett behov av kontinuerlig omvärldsbevakning. Wiselink uppdaterar och utmanar dina kunskaper med hjälp av den senaste expertisen inom respektive område.

Allt som diskuteras i våra forum är av högsta relevans för alla exekutiva chefer. Tillsammans med andra chefer utmanas och utvecklas du för att vara förberedd på vad du som chef och ledare bör hålla din blick på i framtiden.

Vi tar ofta den snabbaste vägen vilket innebär att vi väljer det vi känner igen, det vi redan är trygga med. Den verkliga utvecklingen sker när vi väljer det motsatta, det okända och nya. Vi behöver kommunicera och samverka med människor med helt olika infallsvinklar och synsätt – systematiskt utmana oss själva och våra invanda mönster för att ta oss framåt. För våra kunders och medarbetares skull. Och för oss själva.

Sophia Järnåsen

Grundare och VD, Wiselink
SOPHIA@WISELINK.SE

Wiselink-VD-Grundare-Sophia-Jarnasen-2